SIL

Vælg produkttype til SIL

SIL

Funktionssikkerhed – Safety integrity level (SIL) defineres som en relativ reducering af risici v.hj.a. en sikkerhedsfunktion eller et specifikt niveau reduktion af risici. Mere simpelt beskrevet så er SIL den måling af komponenter der skal til at sikre den ønskede driftsikkehed der skal til for at sikre at kritisk og livsfarlige nedbrud ikke forekommer.

SIL defineres på 4 niveauer hvor SIL 4 er det mest pålidelige og SIL 1 er det mindst pålidelige. SIL nivauer opnås ved en kombination af special fremstillede produkter og komponenter sammen med eks. sikkerheds livscyklus management.

For mere information om SIL kontakt os i dag.

Stationært