Serverrum

Vælg produkttype til Serverrum

Serverrum

Gasovervågning i serverrum sker typisk i forbindelse anvendelse af CO2 for brandslukning i server rummet. CO2 kan medføre kvælning hvis en person går ind i rummet inden koncentrationen er kommer under acceptabelt niveau. Mange steder opbevares CO2 flaskerne i samme rum, som de skal virke i under en evt. brand. Ved en evt. utæthed og utilstrækkelig ventilation kan CO2 fylde server rummet og dermed fortrænge ilten utilsigtet. GasDetect har løsningen til CO2 overvågning og alarmering i form af CO2 detektorer til placering i serverrummet og alarmcentral til placering uden for rummet. Produkterne vises nedenfor, kontakt os gerne for mere information.

Serverrum

Stationært