Svejsearbejde

Vælg produkttype til Svejsearbejde

Svejsearbejde

Ved behov for at svejse, skære eller bore i materialer eller maskiner, placeret i et potentiel eksplosionsfarligt område, kan man ved hjælp af midlertidig gasovervågning sikre området. Sikringen vil typisk ske i form af et antal mobile gasdetektorer der placeres rundt om arbejdsområdet. Disse gasdetektorer vil ved detektering af eksplosive gasser i meget lave koncentration (under den eksplosionsfarlige grænse) give alarm og vil typisk samtidig sørge for afbrydelse af forsyningsstrøm til det anvendte værktøj, således at en farlig situation afværges. GasDetect både sælger og udlejer udstyr for sådanne applikationer.

Svejsearbejde

Håndholdt

Stationært