Skip to content

CCS: En introduktion Geologisk CO2-Lagring / Carbon Capture and Storage

Når du arbejder med CCS, og har brug for en sparringspartner med erfaring,
og der kan samle teori, lovgivning og praksis, som er med dig hele vejen.

Introduktion til Geologisk CO2-Lagring / Carbon Capture and Storage

Carbon Capture and Storage (CCS) er en teknologi, der indfanger CO2 fra industrianlæg og lagrer den sikkert i undergrunden. Dette er en essentiel strategi for Danmark, hvor CCS spiller en central rolle i at nå de ambitiøse klimamål, særligt i industrier, hvor reduktion af CO2-udledninger andetsteds er udfordrende eller kostbart.

Dette billede tilhøre GEUS. ©De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

CCS i Danmark

Danmark er forpligtet til at reducere sine CO2-udledninger markant og står over for den udfordring at nedbringe udledninger fra sektorer, hvor direkte elektrificering eller brugen af vedvarende energikilder ikke er mulig. CCS tilbyder en løsning ved at fjerne CO2 fra røggasser i disse sektorer og lagre den geologisk, hvilket resulterer i såkaldte “negative udledninger”.

En spændende udvikling inden for CCS er fangsten og lagringen af biogent CO2 – CO2 udledt fra biomasse. Dette aspekt af CCS-teknologien er vigtigt for Danmark, da det kan hjælpe med at reducere CO2-niveauer i atmosfæren og understøtte målene i Paris-aftalen.

Udfordringer og Potentiale i CCS

Mens CCS har et stort potentiale, står teknologien over for udfordringer som høje omkostninger, behov for energi til CO2-fangstprocesser og sikkerhedskrav til CO2-lagring.

Industrianlæg, affaldsforbrændingsanlæg, og kraftvarmeværker er potentielle anvendelsesområder for CCS i Danmark. Ved at implementere CCS i disse sektorer, kan landet reducere CO2-udledninger fra procesrelaterede kilder, der ellers ville være vanskelige at eliminere.

Fremtiden for CCS

Danmark har et betydeligt potentiale for CO2-lagring i den danske undergrund. Dette potentiale er kritisk for at kunne opbevare de store mængder CO2, som skal indfanges for at opfylde klimamålene.

Med Danmarks engagement i at nå klimamål og det internationale fokus på CCS som en nødvendig teknologi, ser fremtiden for CCS lys ud. GasDetect spiller en afgørende rolle i denne fremtid ved at tilbyde avancerede løsninger til overvågning og detektion af CO2, hvilket er essentielt for at sikre, at CCS-processer forbliver sikre og effektive.

Hvordan kan GasDetect hjælpe?

Udviklingen af CCS-teknologi har været i gang siden 1970’erne, og der er gjort betydelige fremskridt siden da. I Danmark er CCS set som en vigtig del af klimastrategien, og pilotprojekter og forskning er i gang for at optimere og udvikle effektive metoder til CO2-fangst og -lagring.

GasDetects teknologi muliggør nøjagtig detektion og overvågning af CO2-niveauer under fangst, transport og lagring. Vi har derfor fokus på både medarbejder- og miljøsikkerhed, men er også en sparrende og rådgivende partner når det kommer til sikring af maskinel og drift/proces-sikkerhed.

Ofte stillede spørgsmål

VIDEO: lagring af CO2 i undergrunden

“Fangst af CO2 og lagring af det i undergrunden anbefales af FN’s klimapanel og Klimarådet som et væsentligt bidrag til at opnå de CO2-reduktioner, der er nødvendige for at bremse klimaforandringerne. Potentialet for CO2-lagring er stort i Danmark, og GEUS kortlægger, hvor den danske undergrund er egnet. Se mere på: geus.dk og geoviden.dk/co2lagring Videoen er på dansk og produceret i 2022 af Ane Damgaard Asmussen ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).”