Skip to content

ISO 14001 Certificering

ISO-14001-low-ress

Sikring af Miljøkvalitet for Vores Kunder

I en verden, der er i konstant og hurtigt forandring, kan det være en udfordring at opretholde en høj standard og sikre, at man altid udvikler sig i den rigtige retning. Det hjælper ISO 14001 os med.

Vores vision siger, ”GasDetect vil være den bedste rådgiver og løsningsleverandør for kunder, der vil forene teori, lovgivning og praksis indenfor gasdetektering.”

Derfor er det vigtigt for os at have et miljøledelsessystem som ISO 14001, hvorigennem vi kontinuerligt kan forbedre os ved årligt at sætte nye mål for at reducere vores miljø aftryk.

Processen

Processen med at opnå ISO 14001-certificering involverer flere trin. Først skal en organisation udvikle et miljøledelsessystem, der overholder standardens krav. Dette kan involvere at etablere nye procedurer eller ændre eksisterende for at sikre overensstemmelse.

Når systemet er på plads, vil en tredjepart (Tekniq Kvalitet) komme og gennemføre en audit for at vurdere systemet. Hvis det overholder kravene i ISO 14001, vil organisationen modtage sin certificering. Certificeringen skal revurderes hvert tredje år, men der foretages også årlige overvågningsaudits for at sikre fortsat overensstemmelse.

I vores interne proces var Mette tovholder, for at vi kom i mål med certificering. Det har været en lang proces, som er løbet over det sidste 1-1,5 år for at klargøre os til det audit, vi havde her i November.

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en international standard for miljøledelsessystemer (EMS). Standarden er udviklet og publiceret af International Organization for Standardization (ISO), en organisation der består af repræsentanter fra forskellige nationale standardiseringsorganer.

ISO 14001 er ikke specifik for en bestemt industri eller sektor og kan bruges af enhver organisation, uanset dens størrelse eller det felt, den opererer i. Den er baseret på en række miljøledelsesprincipper, herunder et stærkt fokus på miljøbeskyttelse, engagement fra ledelsen, en procesbaseret tilgang og løbende forbedring.

ISO 14001 Certificering: En investering i vores fremtid

I sidste ende er ISO 14001-certificeringen en investering i fremtiden. Det er en investering i at sikre en høj miljøkvalitet til vores kunder, i vores leverandører og i vores virksomhed som helhed. Det er en vejledning, der hjælper os til konstant, at stræbe efter at blive bedre, hver eneste dag.

Så til vores kunder siger vi dette: Når du vælger os, vælger du en partner, der konstant vil forbedre sit miljøaftryk. Vi er her for at hjælpe dig med at lykkes, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at du får det bedste produkt og service, hver gang.

Og til vores medarbejdere siger vi dette: Tak for dit engagement og din dedikation. Uden jer ville vores ISO 14001-certificering ikke være mulig. Lad os fortsætte med at arbejde sammen for at sikre, at vores kunder får det bedste vi kan præstere hver eneste gang.

Find vores certifikater her.