Kedelrum

Vælg produkttype til Kedelrum

Kedelrum

Gasovervågning i kedelrum er ofte nødvendig og påbudt, enten af hensyn til eksplosionsfare eller af hensyn til risiko for CO forgiftning. Kedelanlæg med naturgas tilførsel giver risiko for lækager i rørsystemer eller fra brænder, her overvåges typisk for CH4 Metan under den såkaldte “nedre eksplosionsgrænse”. Ved forbrænding og især ufuldstændig (dårlig) forbrænding udvikles CO som er livsfarligt for mennesker, dette kan der også overvåges for i et kedelrum med et system fra GasDetect. Kontakt os gerne for mere information.

Kedelrum

Håndholdt

Stationært