HÅNDHOLDT PERSONBESKYTTELSE
Håndholdt personbeskyttelse giver mening når du ønsker at beskytte dig selv eller hver medarbejder individuelt og der hvor de opholder sig midlertidigt i stedet for at have en fast installeret gasmåler.

Håndholdt gasdetektering anvendes når en person i perioder befinder sig i områder hvor der kan forekomme farlige gasser og/eller dampe, hvor det af praktiske grunde ikke er muligt eller ønskeligt at overvåge området kontinuerligt. Det kan eks. være fordi man det er uproblematisk at der er
farlige gasser eller dampe tilstede, når bare der ikke er personer der kan blive påvirket, som:

Kloaker
Brønde
Udgravninger

Det kan også være steder hvor det ikke er praktisk
muligt at måle kontinuerligt, som:

Skibstanke
Beholdere
Malerhaller
Olietanke