HÅNDHOLDT PERSONBESKYTTELSE

Håndholdt personbeskyttelse giver mening, når du ønsker, at beskytte dig selv, dine medarbejder individuelt eller der, hvor medarbejderne opholder sig midlertidigt. Den håndholdte gasdetektor er et godt alternativ til at have en fast installeret gasmåler.

Håndholdt gasdetektering anvendes, når en person i perioder befinder sig i områder, hvor der kan forekomme farlige gasser og/eller dampe, og hvor det, af praktiske grunde, ikke er muligt eller ønskeligt, at overvåge området kontinuerligt.

Det, at man ikke ønsker et område overvåget kontinuerligt, kan have flere årsager. En af dem kan være, at der gerne må være farlige gasser eller dampe til stede, så længe der ikke er personer til stede, som kan blive påvirket af disse.

Her er den håndholdte personbeskyttelse særligt anvendelig.

Eksempler på områder som ikke ønskes overvåget kontinuerligt kunne være:

  • Kloaker
  • Brønde
  • Udgravninger

Det kan også være steder, hvor det ikke er praktisk
muligt at måle kontinuerligt, som for eksempel:

  • Skibstanke
  • Beholdere
  • Malerhaller
  • Olietanke

Nedenfor finder du vores produkter indenfor håndholdt gasdetektering. Du er meget velkommen til at kontakte os, så vi kan finde den helt rigtige model til dit behov.

Vi kan kontaktes på telefon 4242 5070 eller på mail: info@gasdetect.dk