Malehal

Vælg produkttype til Malehal

Malehal

Ved spraymaling med store industri maleanlæg, kan koncentrationen af brandfarlige dampe i luften blive så høj at en eksplotion kan ske i rummet, med alvorlige skader til følge. Det er derfor nødvendigt at overvåge koncentrationen af brandfarlige dampe under hele maleprocessen og ud fra målingerne styre f.eks. ventilationen og evt. afbryde maleanlæg hvis ikke ventilationen fungerer tilstrækkeligt. Et overvågningsanlæg fra GasDetect kan også anvendes til at afbryde strøm til belysning e.t.c. i tilfælde af overskridelse af alarmgrænsen, for dermed at fjerne potentielle tændkilder. Kontakt os gerne for at finde den rigtige løsning til din opgave.

Malehal

Stationært