Close
Skip to content

Malehal

Vælg produkttype til Malehal

Gasdetektor til malehal

En gasdetektor til malehal anvendes hvor der bruges spraymaling og andre kemiske opløsningsmidler.

Ved spraymaling med store industri maleanlæg, er der hele tiden udledning af brandfarlige dampe. Skulle ventilationen ikke virke helt optimalt, kan disse dampe hurtigt nå en brandfarlig koncentration i luften, som i værste fald kan udløse en eksplosion.

En stor eksplosion forårsaget af brandfarlige dampe, kan forårsage stor skade i sig selv, men kan også hurtigt antænde andre materialer, så man står med en stor og voldsom brand.

Derudover kan de sundhedsmæssige konsekvenser, ved at opholde sig i et rum med stor koncentration af giftige dampe, være meget store.

Med en gasdetektor overvåges koncentrationen af brandfarlige dampe under hele maleprocessen. Ud fra målingene kan ventilationen styres og maleanlægget kan afbrydes, hvis ikke ventilationen fungerer tilstrækkeligt.

Et overvågningsanlæg kan også anvendes til at afbryde strømmen i tilfælde af at alarmgrænsen overskrides. På den måde elimineres potentielle tændkilder.

Overvågningsanlægget giver alarm, så snart de predefinerede grænser nåes. Alarmen gives med både lys og lyd.

Vi har listet de mest populære produkter herunder. Disse udvalgte produkter er særlig velegnet til malehal.

Kontakt os gerne for professionel vejledning, således vi kan finde den helt rigtige løsning til det aktuelle behov.

Vi kan kontaktes på telefon: 4242 5070 og på mail: info@gasdetect.dk

Gasdetektor til malehal - effektiv overvågning og detektering af giftige dampe

Stationært