Batteriladestationer

Vælg produkttype til Batteriladestationer

Batteriladestation

Ved opladning af eldrevne trucks dannes der eksplosionsfarlige brint dampe fra batterierne og da ladepladserne for de eldrevne truck typisk er indendørs er der risiko for antændelse af disse brint gasser hvis koncentrationen når nedre eksplosionsgrænse (LEL). For at imødekomme dette problem kan enten vælge permanent ventilation eller man kan vælge at overvåge koncentrationen og så ventilerer når det er nødvendigt. Skulle koncentrationen alligevel overstige den næste grænseværdi kan man vælge at afbryde for strømmen i området. Alt dette kan udføres med en alarmcentral fra GasDetect og der til hørende H2 (brint) sensorer.

batteriladestationer

Stationært