Skip to content

Flammedetektorer

Flammedetektorer bruges til at detektere og varsle om tilstedeværelsen af flammer i et område, eller til at fortælle om den potentielle risiko for brand i en proces.

Det kan f.eks. være i et petrokemisk anlæg, hvor en utæthed kan føre til uønskede flammer, og visse gasser kan fremme spredningen af branden. Flammedetektoren identificerer tilstedeværelsen af flammer og giver en alarm, så man kan reagere hurtigt og dermed kontrollere situationen.

Flammedetektorer kan også være afgørende i andre brancher, såsom at overvåge for uønskede flammer under svejseprocesser, i energiproduktionsanlæg, eller inden for den farmaceutiske industri, hvor sikkerheden af og standarterne for processerne er af højeste prioritet.

Du er meget velkommen til at kontakte os, så vi kan finde den helt rigtige model til dit behov.

Vi kan kontaktes på telefon 4242 5070 eller på mail: info@gasdetect.dk