Close
Skip to content

Betingelser ved returnering af vare til service/reparation.

Forud for enhver returnering af varer til GasDetect A/S skal køber udfylde alle krævede felter samt udskrive og vedlægge den mail der modtages på sagen.

Udstyr skal rengøres inden indsendelse, så det er fri for skidt og så det er sikkerheds-/sundhedsmæssigt forsvarligt for os at modtage/håndtere det.

GasDetect A/S modtager ikke udstyr retur til service/reparation eller lignende såfremt udstyret er forurenet med giftigt, ætsende, sygdomsfremkaldende eller på anden måde skadeligt medie. Ved at oprette sagen accepteres disse betingelser for returneringen.

Formular til returnering af vare til service/reperation.

    OBS medsend venligst den mail du modtager på sagen, samt fakturakopi

    Vedhæftede emner

    Er rengjort til ”som ny”, bortset fra misfarvninger.Manglende rengøring vil medføre et krav på 750 Kr. til opbevaring, rengøring og bortskaffelse af rensevæsker.
    Acceptér betingelser og opret sagen

    Klik her for at læse betingelser