Køleanlæg

Vælg produkttype til Køleanlæg

Køleanlæg

Gasovervågning ved køleanlæg udføres hvor der er risiko for at en eksplosiv blanding eller giftige gasser kan opstå. Der måles typisk for NH3 (Ammoniak) eller CO2 (Kuldioxid) alt efter hvad der anvendes i køleanlægget. Gasdetektionen kan have til formål at lukke ned for dele af anlægget eller processen, eller der kan være tale om evakuering af personale fra dele af anlægget ved udslip. GasDetect leverer detektorer for alle typer gasser der kan være til stede på et køleanlæg, samt tilhørende centraler for styring af f.eks. ventilation, ventiler, blink, horn m.m.

Køleanlæg

Håndholdt

Stationært