MOBIL GASDETEKTERING
Hos GasDetect tilbyder vi gasdetektorer der nemt kan monteres i mere ukonventionelle områder, hvor det tidligere kunne være svært at udføre detekteringer, som eks. i kloakker. Vi kan tilbyde løsninger der kan bruges i ekstremt barske miljøer og med mulighed for datatransimition kan
detektoren fjernaflæses.