Nyhedsbrev september 2020

Bruger din serviceleverandør akkrediteret testgasser?

Det gør vi hos GasDetect. 

Hvorfor skal det være akkrediteret testgas? 

Det skal være akkrediteret testgas, fordi det er den eneste måde, du kan være sikker på, at gaskoncentrationen er nøjagtig, som den skal være.

Ved at bruge akkrediteret testgas sikres den bedst mulige gaskoncentration ved test og kalibrering. Hos GasDetect er det et ufravigeligt krav, at den anvendte gas har en kendt koncentration og pålidelighed. 

For dig som kunde kan en forkert gaskoncentration, betyde at enheden ikke bliver kalibreret korrekt. Det kan føre til alvorlig fare for de personer der bruger gasdetektoren.

Vi står naturligvis klar til at besvare dine spørgsmål og du kan kontakte os på både mail: info@gasdetect.dk og telefon: 4242 5070.

 
Vi har de mest anvendte test- og kalibreringsgasser på lager i Vejle. De er naturligvis produceret af vores akkrediterede producent. Vi sender gerne en cylinder afsted til dig med det samme. Kontakt os på 4242 5070, for at bestille pålidelige testgasser.

GasDetect er lagerførende af testgasser

Vi har de mest anvendte test- og kalibreringsgasser på lager i Vejle.
De er naturligvis produceret af vores akkrediterede producent.

Vi sender gerne en cylinder afsted til dig med det samme.

Kontakt os på 4242 5070, for at bestille pålidelige testgasser.
BM25 er en område gasdetektor, der beskytter mod eksplosionsfarlig og giftig gas på f.eks. en byggeplads. Lige nu klargøres infrastrukturen til modtagelse af Baltic Pipe gasledning. Her bliver BM25 brugt i en særlig opsætning. På billedet er opsætningen klar til levering fra vores lager og er monteret med en IS lader. BM25 skal i dette tilfælde detektere gas og udkoble byggestrømmen, hvis gas  detekteres. På den måde sikres medarbejdere på hele området imod antændelse af eksplosionfarlige gasser og alarmeres ved mulig forgiftningsfare. Vi har stor erfaring med kundetilpassede løsninger og rådgiver gerne om mulighederne. Kontakt os på 4242 5070

BM25 sikrer byggeplads ved udkobling af eltavle i tilfælde af gasudslip

BM25 er en område gasdetektor, der beskytter mod eksplosionsfarlig og giftig gas på f.eks. en byggeplads.
Lige nu klargøres infrastrukturen til modtagelse af Baltic Pipe gasledning. Her bliver BM25 brugt i en særlig opsætning.
På billedet er opsætningen klar til levering fra vores lager og er monteret med en IS lader. BM25 skal i dette tilfælde detektere gas og udkoble byggestrømmen, hvis gas  detekteres.
På den måde sikres medarbejdere på hele området imod antændelse af eksplosionfarlige gasser og alarmeres ved mulig forgiftningsfare.

Vi har stor erfaring med kundetilpassede løsninger og rådgiver gerne om mulighederne.
Kontakt os på 4242 5070
SF6 er en drivhusgas, som er særdeles kraftig. Gassen er meget farligt for både miljø og mennesker. SF6 Leakmate hjælper dig med at finde en evt. lækage af SF6 gas, så du hurtigt kan få stoppet utætheden.

SF6 Leakmate - den nye gassniffer fra Ion Science

SF6 er en drivhusgas, som er særdeles kraftig.

Gassen er meget farligt for både miljø og mennesker.

SF6 Leakmate hjælper dig med at finde en evt. lækage af SF6 gas, så du hurtigt kan få stoppet utætheden.
Nyhedsbrev september 2020