Biogas

Vælg produkttype til Biogas

Biogas

Gasovervågning ved biogas anlæg udføres hvor der er risiko for at en eksplosiv blanding eller giftige gasser kan opstå. Der måles typisk for CH4 (Metan gas) og H2S (Hydrogensulfid) som opstår ved produktionsprocessen. Gasdetektionen kan have til formål at lukke ned for dele af anlægget eller processen, eller der kan være tale om evakuering af personale fra dele af anlægget ved udslip. GasDetect leverer detektorer for alle typer gasser der kan være til stede på et biogasanlæg, samt tilhørende centraler for styring af f.eks. ventilation, ventiler, blink, horn m.m.

biogas

Håndholdt

Stationært